Základní informace

O projektu Znám křišťálovou studánku…

Bez vody by nebyl život. To je skutečnost, na kterou se v dnešní uspěchané době, kdy nás jako samozřejmost provází voda z kohoutku, často zapomíná. MAS Zubří země, o.p.s. a MAS Rokytná, o.p.s. se proto dohodly na společném projektu spolupráce s názvem "Znám křišťálovou studánku...". Projekt je podpořen dotací z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Celková výše dotace je 2 354 067,- Kč.

Hlavním smyslem a cílem projektu je pasportizace všech studánek na území spolupracujících MAS a obnova a rekonstrukce 41 vybraných studánek. Každá obnovená studánka má svého patrona – základní či mateřskou školu, jejichž žáci drží nad studánkami ochrannou ruku. Na jaře a na podzim se ke studánkám vypraví, vyčistí okolí studánky od nečistot a změří základní charakteristiky vody jako je teplota, pH a vydatnost pramene. Součástí projektu je i vytvoření internetové databáze všech studánek na území spolupracujících MAS, vydání obrazového sborníku obnovených studánek a v závěru projektu bude spuštěna „geocachingová hra“ pro širokou veřejnost. Tato hra návštěvníky provede po nejzajímavějších studánkách v obou regionech. Přidanou hodnotou projektu je snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel o ochranu přírody a zvýšit environmentální povědomí s důrazem na ochranu vodních zdrojů. Postupně vznikne vzájemně propojená síť studánek, která bude sloužit nejen jako zdroj vody, ale i jako místo odpočinku, setkávání lidí a oblíbený turistický cíl.

Obecné info o MAS

Co je MAS?

MAS (Místní akční skupina) je skupina fyzických a právnických osob soukromého i veřejného sektoru, která se dala dohromady za účelem zlepšení kvality života v regionu ve formě občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, tj. neziskové organizace (NNO).

Aby se mohla organizace nazývat MAS musí splnit základní pravidla:

Podíl soukromého sektoru (firmy, NNO, fyzické osoby) ve sdružení musí být min. 50 % z celkového počtu členů a podíl veřejného sektoru (obce, školy, mikroregiony) musí být max. 50 %
Sdružení musí být nositelem ucelené strategie regionálního rozvoje ve venkovském území (území s 10 000 až 100 000 obyvateli – nesmí zahrnovat velká města nad 25 tis. obyvatel), které je geograficky homogenní s hustotou obyvatel do 150 obyvatel/km2)
Činnost organizace vytváří sítě místních partnerství
Hlavním cílem MAS je podporovat naplňování rozvojové strategie regionu.

V Místní akční skupině mohou být občané, zástupci obcí, zástupci neziskových organizací působících v daných obcích a podnikatelé trvale žijící, nebo podnikající v daném území. Dále v MAS mohou být zástupci bank, škol atd.

 

Kontaktní údaje:

Kancelář MAS Zubří země

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Telefon: 566 590 394

emailzubri.zeme@centrum.cz

web: www.zubrizeme.cz

Projektový manažer

Ing. Jarmila Zemanová

Mobil: 731 575 342

email: znam.studanku@gmail.com

 

Kancelář MAS Rokytná

Srázná 444, 676 00  Moravské Budějovice

Telefon: 561 010 105

email: info@iecc.cz

web: www.masrokytna.cz

Projektový manažer

Barbora Kotrbová

Mobil: 604 158 283

email:kotrbova@iecc.cz

 

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací