V Černém lese

„Studánky s prameny tu zbyly a v nich tolik utajené síly.I ve mně leckdy pramen bláto zaneslo a zvadlé listí,znovu jej hledám a hloubky čistím,třeba mi není už tak do zpěvu.Ale za to vroucněji a odevzdaně má ruka v hloubce s pramenem se setká.“

Oblast:
Rokytná
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Martínkov
Katastrální území:
Martínkov
Nadmořská výška:
582 m
Číslo parcely:
452/2
Vlastník parcely:
Lesy ČR, s. p.
Využití:
Využívaná
Současný stav:
Chybí stříška, která zabrání znečištění spadaným listím.
GPS:
49°6'12.500"N, 15°41'15.800"E
Opravená studánka

Popis:

Ke studánce mezi Martínkovem a Meziříčkem dojdeme pěšky, procházkou lesní cestou.

Místní zajímavosti

Tato oblast je geologickým rozhraním mezi dvěma jednotkami moldanubika – pestré série a jednotvárné série, ty se mírně liší horninovým složením. Pestrá série obsahuje v puklinovém systému více železa a manganu v rozpustné formě. Podzemní voda s obsahem těchto prvků na povrchu působením vzduchu získá načervenalý odstín. Stejně červeně až fialově může být zbarvený i okolní písek, oblázky a listy rostlin.

Studánky vypravují příběhy

Zbarvení půdy oxidy železa daly pravděpodobně obci původní název Červený Martinkov (v r. 1881; Roth Martinkau v r. 1718). Železné rudy, které se v 18. stol. v okolí Martínkova a Jakubova u Moravských Budějovic těžily, se vozily k tavbě do starých hutí. Horká tavenina se musela promíchávat dlouhou tyčí, aby se zbavila uhlíku a vzniklo kujné železo. Na hamru v Martínkově se z kusů železa kovaly pruty. Vznikl tak polotovar pro kováře. Výroba silnějšího svářkového železa, které však nešlo zakalit, to byla opět práce pro buchary hamrů na Vysočině. 

Kvalita vody:  Na podzim 2014 bylo pH vody 6,5 a teplota vody 7,7 °C. Rozbor vody ve vodohospodářské laboratoři nebyl, z důvodu viditelného znečištění v květnu 2015, proveden.

Značené turistické trasy

zelená:    Jemnice – Želetava
červená   Březinova cesta
Cyklotrasy
5125 Telč – Jaroměřice nad Rokytnou

Patron: MAS Rokytná

Připojené soubory

V Černém lese

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací