V Čapatkách

Studánku nalezneme nedaleko obce Bobrová u rybníka Kaňovec.

Oblast:
Zubří země
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Bobrová
Katastrální území:
Dolní Bobrová
Číslo parcely:
768/1
Vlastník parcely:
Městys Bobrová
Využití:
využívaná
Současný stav:
opravená
GPS:
49°27'54.600"N, 16°7'33.100"E
Opravená studánka

Popis:

Ke studánce se dostaneme po lesní cestě, která vede v těsné blízkosti. Na lesní cestě se nachází také nedaleká Bobrovská studánka.

Patronát nad studánkou drží žáci Základní školy v Bobrové, kteří se o studánku pečlivě starají. Čistí její okolí a provádí měření, vybraných charakteristik. Děti studánku navštívili 23. 9. 2014 a naměřili zde toto: teplota vody 10oC, pH 5 a vydatnost pramene 0,05 ml/s.

Zajímavosti v okolí:

Několik set metrů od studánky můžeme objevit zříceninu hradu Valy. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1283, o ni píše Hrabiš, původem z rodu pánů ze Švebenic, který byl manželem Elišky z Křižanova a byl pravděpodobně zakladatelem hradu. Na konci 13. století se hrad dostal do vlastnictví  Křižanova, a došlo k úpadku bývalého panství. Hrad definitivně zanikl na přelomu 14. a 15. století, kdy se dostal do správy kláštera ve Žďáře nad Sázavou. O architektonické ani o celkové podobě hradu není dostatek informací záznamy. Navíc se do dnešních dnů nedochovaly ani žádné zbytky, na místě hradu dnes nalezneme jen tzv. tvrziště. Odborníci předpokládají, že se jednalo o provizorní dřevěný hrádek vystavěný na kamenných základech.

Pověst o studánce:

Pověst vypráví o loupeživých rytířích, kteří přepadávali kupce se zbožím. Rytíři bydleli nedaleko lesa V Čapatkách ve tvrzi na Valech. Kupci na své cestě přijeli do Bobrové do hostince, kde se najedli, napili a popovídali si. V hostinci měli rytíři svého člověka, který je informoval o všem, co kupci chystají, kdy budou projíždět lesem. Tam je pochytali /“počapali“/ a oloupili. Odtud plyne název lesa a místa studánky V Čápátkách.

Patron: ZŠ Bobrová

Připojené soubory

V Čapatkách

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací