U Černých Blat

"Nad ohněm s kytarou milostná píseň zní, čas rybář loví z vln koupající se nebe. Slyšíš tu písničku, mladou a prastarou? Ubývá měsíce tak jako mne a tebe. " (Josef Hora: Tiché poselství)

Oblast:
Rokytná
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Dešov
Katastrální území:
Velký Dešov
Číslo parcely:
1566/1
Vlastník parcely:
Lesy ČR, s. p.
Využití:
schovaná, ale navštěvovaná
Současný stav:
upravená, prosíme čistit od spadaného listí
GPS:
48°58'25.600"N, 15°44'31.999"E
Opravená studánka

Popis:

Studánka je schovaná v údolíčku téměř na hranici okresů Třebíč a Znojmo, krajů Vysočina a Jihomoravského. Dostaneme  se k ní lesní cestou ze silnice Dešov – Zálesí.

Místní zajímavosti

Geomorfologické a klimatické rozdíly vytvářejí zajímavé přírodní prostředí. Dešovská pahorkatina (Suchá hora 571 m n. m.) se svažuje k řece Dyji (vodní nádrž Vranov 348 m n. m.). Pro bučiny a dobuhabřiny je typický bohatý jarní aspekt (bledule, prvosenka, sasanka, plicník, medvědí česnek..). V okolí studánky byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, 3 přírodní rezervace - Habrová seč (součást sítě NATURA 2000), Suchá hora, U Doupné skály a 3 přírodní památky – Černá blata (památný dub a lípa), U lusthausu a Žleby. Nedaleká Vranovská přehrada, nazývaná Moravský Jadran, patří k nejteplejším přehradním nádržím v ČR. Za hrází leží jediný moravský a nejmenší národní park u nás – Národní park Podyjí. Kulturní památkou je hrad Bítov. Stojí na skále u soutoku řeky Želetavky a Dyje, byl postaven na ochranu jižní hranice přemyslovského státu. Při prohlídce zaujmou sbírky vycpaných zvířat, zvláště psů. Pod hradem kotví lodě Valentýna a Viktorie. Cestou na hrad po souši je rozhledna Rumburak.

Kvalita vody: Základní charakteristika vody v červnu 2014 – pH 6,13 a teplota 10,03 °C. Rozbor vody z vodohospodářské laboratoře je v připojených souborech.

Chráněné stromy: 48°58'19.020"N 15°44'26.520"E Dub u hájenky Černá blata – dub letní (Quercus robur), stáří 250 let, výška 20m, obvod kmene 470 cm (ve výšce 1,3 m) 

Značené turistické trasy:   modrá, zelená, žlutá, červená směrem k přehradě; značená Graselova stezka u Nových Syrovic

Cyklotrasy:  5233  Moravské Budějovice - Zblovice

Patron: MAS Rokytná

Připojené soubory

U Černých Blat

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací