Pernovka

Studánka se nachází na okraji Přírodní památky Pernovka na modré turistické trase, která vede lesem Ochoza u Nového Města na Moravě. Les je výrazně protkán lesními cestami, ke studánce se tak dá snadno dostat z několika stran.

Oblast:
Zubří země
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Nové Město na Moravě
Katastrální území:
Nové Město na Moravě
Číslo parcely:
3250
Vlastník parcely:
Ing. Pavel Jankovský
Využití:
využívaná
Současný stav:
opravená
GPS:
49°35'2.043"N, 16°3'8.630"E
Opravená studánka

Popis:

Studánku mají v péči žáci I. Základní školy v Novém Městě na Moravě. Její žáci 5. A sem 6. 11. 2014 vyrazili změřit vybrané charakteristiky. Naměřena byla teplota 8°C a pH 6,1.

Značené turistické trasy:

Pernovka leží na modré turisické značce vedoucí lesem Ochoza v okolí Nového Města na Moravě.

Zajímavosti v okolí:

Studánka leží v místě Přírodní památky Pernovka. Jedná se o mozaiku společenstev různě vlhkých, na prameništích zrašelinělých luk. Své stanoviště zde mají chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Roste zde mj. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dyctylorhiza majalis), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), tolije bahenní (Parnassia palustris), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a starček potoční (Tephroseris crispa). V území přírodní památky jsou hojní obojživelníci, zejména skokan hnědý (Rana temporaria), dále s. zelený (R.kl. esculenta) a ropucha obecná (Bufo bufo). Žijí zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Na louce a přilehlých lesních okrajích hnízdí linduška lesní (Anthus trivialis), barmborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a řada dalších druhů ptáků. (zdroj: http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/)

Patron: I. základní škola Nové Město na Moravě

Připojené soubory

Pernovka

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací