Pánova

"I kdyby byla nepatrná tak, že pod křídly by si ji schoval pták a zaneslo ji bláto nebo listí, nikdy neztratí se v kamení a hlíně, protože u nás na Vysočině děti zjara prameny vždy čistí." (Bohuslav Martinů: Otvírání studánek)

Oblast:
Rokytná
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Hrotovice
Katastrální území:
Hrotovice
Nadmořská výška:
368 m
Číslo parcely:
814
Vlastník parcely:
Lesy ČR, s. p.
Využití:
navštěvovaná
Současný stav:
malebná lesní studánka
GPS:
49°4'26.600"N, 16°4'9.501"E
Opravená studánka

Popis:

Kamenná studánka je zasazena do krásného přírodního zákoutí s doloženou historií. Moravské zemské muzeum v Brně provádělo nedaleko archeologický průzkum zaniklé středověké vesnice Mstěnice.

Studánky vypravují příběhy

Ves a zemanská tvrz s vodním příkopem a padacím mostem stály ve 14. stol. na soutoku potoků Bačického, Mocle a Mlýnského. Vše „lehlo popelem“ v roce 1468 během tažení vojsk uherského krále Matyáše Korvína na Třebíč proti Jiřímu z Poděbrad. Vykopávky odkryly zbytky podzemních chodeb, mohutného kamenného zdiva vodní tvrze a dalších obytných i hospodářských stavení z přelomu 13. a 14. stol. Z nálezů jsou pozoruhodné např. zlatý prsten a gotické poháry, bronzové kování - patrně z desky knihy, řada železných předmětů a středověké keramiky. Výzkum přiblížil život středověké vesnice, objasnil příčinu a dobu jejího zániku, odhalil však i první stopy člověka v krajině. V mladší době kamenné do tohoto údolí přišli lidé kultury moravské malované keramiky. Slované se tu objevili koncem 8. století a žili zde nepřetržitě až do osudného roku 1468. V současné době jsou výsledky výzkumu zakonzervovány a čekají na další využití např. v podobě muzea v přírodě - skanzenu.

Kvalita vody: V červnu 2014 změřili žáci ZŠ Hrotovice pH 6,87 a teplotu vody 9,63 °C. Rozbor vody z vodohospodářské laboratoře je v připojených souborech.

17.6.2016 - pH 7,2; teplota vody 12,2 °C

Značené turistické trasy
zelená: Biskupice – Hrotovice – Dukovany
Naučná stezka Hrotovicko
Cyklotrasy
401 Třebíč - Moravský Krumlov

 

Patron: ZŠ Hrotovice

Připojené soubory

Pánova

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací