Otvírání studánek - Rokytná

Návštěva dětí z MAS Zubří země

Návštěva dětí z MAS Zubří země

   Děti jsou důležitou součástí našeho projektu "Znám křišťálovou studánku ...". Pomáhají nám čistit studánky, účastní se výtvarných či jazykových soutěží s tématem studánek, a svými nápady nám pomáhají projekt úspěšně realizovat. Proto musí být také náležitě odměněny.

 

   Proto se 7.5. 2015 děti ze škol z MAS Zubří země účastnily exkurze na Rokytnou. První zastávka byla u studánky "U Černých blat". Na děti tam čekali zástupci MAS Rokytná, kteří děti a pedagogický dozor přivítali a seznámili je s programem exkurze. K první studánce si děti zašly lesní cestou. U studánky proběhlo "čištění" - které nebylo třeba :), děti si zazpívaly a po protažení nožek (přece jen cesta autobusem z Bytřicka musela být únavná) se opět posadily do autobusu a vyrazily k další zastávce.

 

  Cestou do Račic, se v autobuse opět zpívalo. Když autobus dorazil do Račic, čekalo na děti překvapení: tématické pásmo s námětem studánky  žáků z Základní školy Myslibořice s paní učitelkou. Pak promluvil p. starosta obce Račice Jiří Rosický a poděkoval dětem za návštěvu studánky a seznámil je např. se vznikem názvu obce. (proč nejsou Račice podle raků :) ). Bystřické děti poděkovali místním písničkou, kterou se naučily v autobuse a opět je čekala cesta autobusem. Tentokrát na oběd.

 

  Jelo se do Dalešic do pivovaru. Dětem chutnalo a také si nakoupily nějaké suvenýry (věříme, že to nebylo pivko - to kupovaly paní učitelky :) ). Po obědě se jelo do přečerpávací elektrárny Dalešice.

 

  V elektrárně se zájezdu ujaly dámy z infocentra ČEZ Dukovany, které dětem a dospělým pověděly hodně zajímavostí nejen ze stavby nádrže, ale také ze současneho provozu. Dětem byl promítnut film a byly se podívat i do velínu elektrárny, ale jen z ochozu :).

 

  Po skončení návštěvy elektrárny už zelený autobuse čekala jen cesta domů a pak fandění českým hokejstům.

 

  Věříme, že se zájezd líbil a stejně se bude líbit i dětem z Rokytné, které pojedou na zájezd v pátek 15.5. 2015.

 

Robert Kubala

ředitel, MAS Rokytná, o.p.s.

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací