Na skalách

„A děti? Prameny zas čistí, z hloubky vynášejí tmu a staré listí a chytají hvězdy do studánek. Smělá křídla jim narůstají. Ani táta neví, co jim v máji našeptává zas prostořeký vánek.“ (Bohuslav Martinů: Otvírání studánek)

Oblast:
Rokytná
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Příštpo
Katastrální území:
Příštpo
Nadmořská výška:
430 m
Číslo parcely:
43
Vlastník parcely:
Obec Příštpo
Využití:
turisticky využívaná
Současný stav:
zbývá usnadnit přístup nesportovcům
GPS:
49°4'35.300"N, 15°55'53.500"E
Opravená studánka

Popis:

Za vodou obvykle míříme dolů, do údolí. Tady lezeme do vrchu, do skal. Krásná studánka - vydatný, chladný pramen, posezení a výhled na řeku Rokytnou je odměnou za výstup.

Místní zajímavosti

V obci Příštpo začíná Přírodní park Rokytná vyhlášený v r. 1978. Pro místy hluboká údolí a meandry řeky jsou charakteristické skalní výhozy (skála Justýnka),  svahy a na ně vázané biotopy s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Součástí parku je přírodní rezervace V jedlí a 2  evropsky významné lokality, které patří k chráněným územím NATURA 2000. Řeka tvoří hranici Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, je to „konec světa“.

Opačným směrem, proti proudu, nás řeka dovede do zahrad barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Hrabě Jan Adam Questenberk  byl milovníkem umění, hlavně hudby a divadla. Při prohlídce zámku na návštěvníky „dýchne“ atmosféra doby vzniku první česky zpívané opery (r. 1730).   

Kvalita vody: Po terénních úpravách na skále v červnu 2014 zjistili žáci ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou pH vody 8,4  a teplotu 12,4 °C. V září 2014 provedla odběry vzorku vody vodohospodářská laboratoř. Voda je neutrální až slabě kyselá (pH 6,4). Neodpovídá normě pro pitnou vodu, překročeny jsou především mikrobiologické ukazatele. Protokol o provedených zkouškách najdete v připojených souborech.

28.6.2016 - pH 6,07; teplota vody 16,7 °C

Další 2 blízké prameny jsou značeny v mapě. Studánka Pod skalama je v zatáčce u silnice směr Jaroměřice nad Rokytnou. Strážnice vyvěrá nad opravenou studánkou u lesní cesty.

Značené turistické trasy

žlutá:      údolím Rokytné

modrá:   Příštpo – Jevišovice 

Naučná stezka po jaroměřicích nad Rokytnou

Cyklotrasy

5110     Moravské Budějovice - Ohrazenice -  Dalešice

5263     Příštpo - Jevišovice

Patron: ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Připojené soubory

Na skalách

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací