Mariina studánka

Mariina studánka leží na červené turistické trase, mezi Habřím a osadou Sečen, která kopíruje tok říčky Bobrůvky.

Oblast:
Zubří země
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Strážek
Katastrální území:
Mitrov
Číslo parcely:
108/1
Vlastník parcely:
Srnovi
Využití:
využívaná
Současný stav:
opravená
GPS:
49°25'18.150"N, 16°13'38.170"E
Opravená studánka

Popis:

U  Mariiny studánky bylo již dříve místními obyvateli zřízeno posezení, jelikož studánka byla a stále je hojně navštěvována.

Zajímavosti v okolí:

Poblíž studánky se nachází zřícenina hradu Mitrov. Tento hrad byl zbudován na konci 13. století Demeterem z Bukové. Od studánky se po červené turistické značce dostaneme ke zřícenině asi po 2 km pěší chůze. Hrad leží na úzké šíji v meandru řeky Bobrůvky. Od roku 1588 je hrad uváděný jako zpustlý. Do dnešních dnů se dochoval zbytek hradeb a příkopů, dále rozvaliny hradního paláce a hranolové hradební věže s gotickým oknem.

Značené turistické trasy:

Studánka leží na červené turistické trase (Habří - osada Sečen), v blízkosti modrá a žlutá turistická trasa

Petr Tomšík o studánce…

Mariina studánka 

dostala jméno od junáků ze 113. brněnského oddílu teprve kolem roku 2003. Do té doby ji místní nazývali studánkou Za pilou. V podrobných mapách nemá pramen jméno. Zajímavá je také příslušnost tohoto místa do katastru Mitrova. Od severu je připojen úzký pruh pravobřežních strání, jenž svým tvarem připomíná sloní chobot. Jednoznačně to souvisí s podnikáním zámecké vrchnosti z Mitrova (hamr, pila).

Historie místa:

Studánka byla dlouhou dobu v místě opuštěném. Hluboké studené údolí Bobrůvky neskýtalo podmínky pro vznik osídlení. Taktéž kupecká stezka vedla po hřebenu (Olší, Střítež), kde byly lepší podmínky pro udržení schůdnosti stezky. Zřejmě až do 30. let 19. století to bylo místo, které jen občas navštívili hajní, dřevaři a náhodní pocestní.

Trvalé osídlení v bezprostřední blízkosti studánky vzniklo 400m proti proudu Bobrůvky, kde v roce 1832 zřídil kujnící výheň s hamerským kladivem nájemce železářského podniku v Olešničce (místní část Štěpánova) Ignác Částka. Pro výrobu surového železa byla používána železná ruda z blízkého okolí většinou z povrchových nalezišť.

Podle haberské kroniky jedno takové místo bylo v blízkosti Šilhánova stavení, kde byly tři propadliny po zahroucených hornických štolách. Na hutisku byl místní název, jenž se dříve používal pro tuto lokalitu. Huť neměla dlouhého trvání a byla přebudována mitrovskou vrchností na vodní pilu.

Předpokládáme, že ačkoliv huť a později pila měly svou studnu, v té době mohli hamerníci a pilaři se svými rodinami využívat nedalekou studánku jako zdroj kvalitní pitné vody.

Cesta, která se táhne po pravém břehu Bobrůvky kolem studánky po proudu k Záklasníkovu mlýnu, byla zbudována až v letech 1936-37 majiteli pily kvůli svážení dřeva na pilu. Do té doby zde vedla kolem studánky jen stezka do Janovic. Budování cesty si vyžádalo vystřílet zářez v skále nad řekou (500m po proudu řeky).

Zajímavostí je, že právě pod touto skálou postavili trempové dřevěnou chatu. Na Velikonoce 1986 po ránu začaly padat kameny na chatu, nocležníci prozíravě přeběhli po dřevěné lávce přímo z chaty na druhý břeh a vzápětí následoval sesuv skály, jenž chatu zcela pohřbil a zneprůjezdnil cestu pro čtyřkolová vozidla. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.

Vodní pila sloužila  do 40. let minulého století, poté byla přebudována na parní pilu která ukončila provoz po roce 1945.

V objektu pily vedle panských pilařů bydlívaly i rodiny hajných a právě hajný Alois Vašek v roce 1950 přemístil původní studánku, která byla o 6m výše ve stráni pomocí železné trubky do současného místa. V tomto stavu sloužila studánka do roku 2003, kdy ji opravili junáci ze 113. brněnského oddílu. V té době visela u studánky tabulka s rozborem, voda byla vyhodnocena jako pitná. V říjnu 2014 byla studánka opravena do dnešní podoby MAS Zubří země o.p.s..

Patron: Zdeněk Tomšík

Připojené soubory

Mariina studánka

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací