Císařská studánka

Největší kamenná studánka, kterou jsme v rámci projektu opravili.

Oblast:
Zubří země
Kraj:
Jihomoravský kraj
Obec:
Nedvědice
Katastrální území:
Nedvědice pod Pernštejnem
Číslo parcely:
109/1
Využití:
využívaná
Současný stav:
opravená
GPS:
49°27'14.913"N, 16°19'59.713"E
Opravená studánka

Popis:

Zděnou Císařskou studánku zbudovala obec Nedvědice v roce 1878. Slavnostně pokřtěna na Císařskou byla 24. 4. 1879, v den 25. výročí manželství císaře Františka Josefa I. a Elišky císařovny. Velká slavnost, konající se u studánky v uvedený den, při níž byly mimo jiné vysazeny tří lípy a vsazen mramorový kámen s uvedeným letopočtem, byla zaznamenána ve školní kronice.

Základní školy v Nedvědici drží patronát nad studánkou a provádějí měření. Zatím zde byla provedena dvě měření a to 2. 6. 2014 a 11. 11. 2014. Při prvním měření byly zjištěny tyto hodnoty: teplota vody 11,5 °C, pH 7 a průtok 0,125 l/s. Druhé měření přineslo následující výsledky: teplota 11 °C, pH 7 a průtok 0,1 l/s.

Blízko Nedvědice nalezneme známý hrad Pernštejn, k němuž se váže následující pověst.

Pověst o hradu Pernštejn:

V areálu hradu roste prastarý tis, ještě jako hůl jej zde před zahájením stavby Pernštejna zanechal starý pocestný, který nevěřil, že se stavitelům podaří na skále postavit hrad. Ti mu odpověděli, že nestaví hrad z jeho víry, ale z kamene. Pocestného odpověď překvapila, zarazil svou hůl do země a prohlásil, že uvěří teprve tehdy, když se hůl zazelená. Během stavby se prý hůl ujala, zazelenala se a vyrostl z ní statný tis. Od té doby se traduje, že osud hradu je svázán s osudem stromu. Urve-li vichřice větev stromu, padne kus věže. Proto je strom od pradávna pečlivě ošetřován a chráněn. Zanikne-li tis, je s Pernštejnem konec.

Značené turistické trasy:

Naučné stezky hradu Pernštejn, v blízkosti červená, modrá i zelená turistická trasa

Naučná stezka I.  - Nedvědice - Pernštejn

Naučná stezka II. - Pernštejn - Smrček - Nedvědice

Naučná stezka III. - Pernštejn - Sejřek - Doubravník - Černvír

Patron: ZŠ Nedvědice

Připojené soubory

Císařská studánka

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací