Belka

"I studánky chtějí být čisté, tak jako děti, vy jste, i jim se stýskalo už po jaru." (Bohuslav Martinů: Otvírání studánek)

Oblast:
Rokytná
Kraj:
Kraj Vysočina
Obec:
Lukov
Katastrální území:
Lukov u Moravských Budějovic
Číslo parcely:
157/3
Vlastník parcely:
Obec Lukov
Využití:
dříve zapomenutá, dnes navštěvovaná
Současný stav:
velmi změněná
GPS:
49°4'42.540"N, 15°48'49.019"E
Opravená studánka

Popis:

Studánka je za železniční tratí, u potoka, který teče do Rokytky. Objevili jsme ji s pomocí pamětníků schovanou v bujném břehovém porostu. Podle Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku se jméno Belka používá nejvíce u nás, na jihozápadní Moravě, k označení studánek a studní s vnitřní stěnou obloženou dřevem.

Kvalita vody: 

Děti ze ZŠ a MŠ Lukov byly u studánky před její obnovou, v červnu 2014. Naměřily pH 7,62 a teplotu vody 9,7 °C. V září 2014 provedla odběry vzorku vody vodohospodářská laboratoř. Neutrální voda (pH 6,9) není pitná, normu překračuje obsahem mikroorganismů. Protokol o provedených zkouškách najdete v připojených souborech. 

20.6.2016 - pH 6; teplota vody 11 °C

Studánky vypravují příběhy
Když od studánky půjdeme „proti vodě“, přijdeme pod Lukovskou horu. Na sousedním vrchu postavili jaroměřičtí páni Questenberkové letohrádek s rozhlednou a kaplí v místě zbořené poutní kaple sv. Víta (původně sv. Antonína). Ta dala kopci název Svatý Vít (dříve Křížová hora). Při kapli, kterou nechal vystavět (nebo opravit?) hrabě Schaumburk, žil asi do r. 1782 poustevník. Dnes tu nenajdeme ani poustevnu, ani kapli, ale jen zbytky osmihranného obvodového zdiva letohrádku s geniem loci. Po těžbě zůstaly na Lukovské hoře a Sv. Vítu zbytky podzemních dobývek krystalických vápenců, které se pálily na vápno. V lomech se vyskytují různé nerosty.

Značené turistické trasy
zelená:    Moravské Budějoivce - Babice - Mastník - Třebíč

Cyklotrasy:
5103    Moravské Budějoivce - Babice - Mastník

Patron: ZŠ a MŠ Lukov

Připojené soubory

Belka

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies. Více informací